Hình Ảnh Chùa Bửu Minh
Địa chỉ: Chùa Bửu Minh Ấp Lân Tây, Xã Phú Sơn, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre. Điện thoại:0753.692655 / 090.881.8599. Email: buuminh1958@gmail.com

>> Xem Thêm


1

» MẠNG XÃ HỘI
» NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT