THƯ NGỎ XÂY DỰNG TÀNG KINH CÁC CHÙA BỬU MINH
Nhằm mục đích xiển dương phật pháp và tôn kính Pháp Bảo của Đạo Phật và chúng tôi cũng muốn tạo điều kiện cho phật tử có nơi để nghiên cứu kinh sách, lịch sử của Phật Giáo..v..v.. nên chúng tôi thực hiện công trình này.

>> Xem Thêm

THƯ NGỎ HỖ TRỢ HOÀN THÀNH VIÊN MÃN CHÙA BỬU MINH
Bổn tự chúng tôi cũng như Ban Tái Thiết Đạo Tràng đã thành tâm trùng tu lại ngơi chnh điện đến nay đã được tạm hòan thành viên mãn, nhưng bên cạnh đó chùa vẫn còn đang gặp rất nhiều khó khăn vế tài chính

>> Xem Thêm

Thư Càm Niệm Xây Dựng Chùa Bửu Minh
Nay chúng tôi viết thư này kính gửi lời tán thán và cảm niệm công đức đến với quý phật tử, quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm với lời tri ân sâu sắc nhất.

>> Xem Thêm


1

» MẠNG XÃ HỘI
» NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT